O nama

Tijekom 50 godina Dječji vrtić ”Petar Pan” se razvijao i rastao. Korijeni počinju od Dječjeg centra ”Kustošija” u sadašnjoj Ulici sv. Nikole Tavelića, koji se zatvara 1965. izgradnjom namjenskog montažnog objekta na sadašnjoj adresi u Španovićevoj 18 sa četiri odgojne skupine (dvije predškolske i dvije školske). Vrtiću se 1966. pripaja dječji vrtić u Blanju 19 s jednom odgojnom skupinom. 1966. se pripajaju dječji vrtići na adresama Kunišćak 63 s dvije, u Ilici 230 s jednom i u Šestinskom dolu 8 s jednom odgojnom skupinom. Dječji vrtić u takvom sastavu dobiva naziv Dječji vrtić ”Mitok Anka” i obuhvaća djecu cijelog zapadnog dijela Grada sve do 1973. kada se otvaraju novi vrtići u Donjoj Kustošiji i Gajnicama. Do 1975. adaptira se prostor za još dvije odgojne skupine u Kunišćaku 63, zatvara se područno odjeljenje u Šestinskom dolu, a u objektu uŠpanovićevoj 18 se popunjavaju svi kapaciteti za šest odgojnih skupina.

1977. izgrađen je novi namjenski današnji objekt u Španovićevoj 18 za šest odgojnih skupina. Danas DV „Petar Pan“ djeluje na šest dislociranih objekata: centralni objekt Španovićeva 18, područni objekt Kunišćak, područni objekt Slovenska, područni objekt Gornja Kustošija, područni objekt Ilica i područni objekt Graberje. Izuzev centralnog objekta i novog područnog objekta Graberje, koji su bez obzira na određene nedostatke namjenski građeni, ostali objekti su nenamjenski građeni i u nekim segmentima neadekvatni.

Ove pedagoške godine je u dječji vrtić „Petar Pan“ upisano 440 djece u dobi od 1 godine do polaska u školu u 18 odgojnih skupina. U vrtiću se, uz redoviti desetosatni program, realiziraju i kraći programi engleskog jezika, glazbenog stvaralaštva – zbor i folklornog stvaralaštva (odgojitelji vrtića), integrirani program engleskog jezika, program za poticanje darovite djece, kraći program engleskog jezika i ritmike (vanjski suradnici),  integrirani glazbeno-scenski program i kraći program  „Prvi informatički koraci“.


© 2019 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.