Donacija Zagrebačke banke d.d. UniCredit group

Zahvaljujemo našem roditelju, gđi Zrinki Purgar Jurjević i gosp. Nikši Crljenu iz Zagrebačke banke d.d. Unicredit group čija je suradnja rezultirala donacijom šest računala za naš vrtić. Računala će biti instalirana u odgojno-obrazovne skupine tako da će ih moći koristiti djeca i odgojitelji za potrebe odgojno-obrazovnog rada.

Još jednom veliko hvala!


© 2020 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.