100 koraka

Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.

U projektu "100 koraka" sudjeluju 5 partnera (4 vrtića i 1 osnovna škola) iz različitih europskih zemalja: Estonija, Latvija, Finska, Hrvatska i Španjolska. U sklopu ovog projekta tražimo zanimljive i različite motivacijske aktivnosti za djecu koja bi mogle promijeniti svoje nedovoljne navike tjelesnih aktivnosti.

© 2020 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.