Erasmus + ambasadori

Dječji vrtić Petar Pan iz Zagreba iskusan je korisnik Programa za cjeloživotno učenje i programa Erasmus+. Dosad je proveo nekoliko KA1 i KA2 projekata, usmjerenih na razvoj informacijsko-komunikacijskih i emocionalnih kompetencija i učenje na otvorenom, te razvio niz kvalitetnih intelektualnih i projektnih rezultata.


KA1 projekti:

 

KA2 projekti:http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-opce-obrazovanje/erasmus-ambasadori/

© 2019 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.