Rano otkrivanje ambliopije

Provedba projekta ranog otkrivanja ambliopije u četverogodišnje djece Grada Zagreba
 
Projekt se u vrtiću  provodio pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport uz odobrenje Etičkog povjerenstva Kliničke bolnice „Sveti Duh“.
Nositelji projekta na razini Grada Zagreba bili su stručnjaci Klinike za očne bolesti KB „Sveti Duh“, a na razini vrtića zdravstvena voditeljica i odgajatelji.
 
Svi roditelji dobili su pismo namjere s ciljem informiranja o važnosti provedbe projekta očuvanja i unapređenja zdravlja djece s upitnikom o postojanju rizičnih čimbenika za razvoj ambliopije djeteta i obrascem informiranog pristanka.
Testiranje vidne oštrine s djecom provodilo se tablicama tzv. Lea simbola.
Djeca su “čitala” Lea simbole odgovarajuće veličine na udaljenosti 50 cm. i 3 m. za svako oko pojedinačno.

                                                                                                                                      

Odgojitelji su pripremali djecu za pregled provodeći igre i aktivnosti u kojima su koristili Lea simbole (memory, bojalice, imitativne i simboličke igre i dr.) s ciljem da ih djeca upoznaju i nauče imenovati. Roditeljski centri u odgojnim skupinama bili su obogaćeni edukativnim tekstovima i letcima s bitnim informacijama o provedbi projekta.
 
Nakon pregleda roditelji su dobili pisano izvješće o tome da li vidna oštrina njihovog djeteta zadovoljava vrijednosti predviđene za dob s daljnjim uputama. Ako dijete nije zadovoljilo na testu roditelji su dobili Lea simbole za učenje kod kuće te je učinjen ponovni pregled u vrtiću u razmaku od mjesec dana.
Ukoliko dijete ni nakon drugog pregleda nije zadovoljilo roditelji su dobili obavijest o potrebi provedbe cjelovitog oftalmološkog pregleda s rezerviranim točnim datumom i terminom pregleda u Klinici za očne bolesti KB Sv Duh.
Projekt s ciljem ranog otkrivanja ambliopije u našem vrtiću provodio se u razdoblju od listopada 2011.  do veljače 2014. godine. Od 235 djece četverogodišnjaka kroz pet ciklusa projekta testiranjem vidne oštrine obuhvaćeno je ukupno 195 djece.
Rezultati pokazuju da 50 djece nije bilo obuhvaćeno pregledom oštrine vida zato što roditelji nisu bili suglasni s provođenjem, djeca su odbijala ili nisu bila nazočna u terminima obavljanja pregleda.
Od pregledane djece koja su bila upućena na kompletan oftalmološki pregled u kliniku kod 2.5%  potvrđena je ambliopija.
Do sada se pregled vida provodio prilikom upisa djece u osnovnu školu kada je proces razvoja vida skoro završen. Rezultati projekta pokazuju da  je obvezne preglede oštrine vida potrebno provoditi u dobi od navršene četiri godine kako bi se do polaska u školu mogla provesti korekcija i poboljšanje vida.

Zdravstvena voditeljica vrtića Jasna Droptina Svedrec, vms.


© 2020 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.