Erasmus+ projekti

Ravnateljica Marina Karavanić održala je stručno predavanje u sklopu Erasmus+:Tematski sastanak: Europski razvojni plan u praksi - iskustva u DV Petar Pan” održanom 28.11.2017 u hotelu Westin.


Naša psihologinja, voditeljica Erasmus+ projekata Zorica Durman Marijanović, sudjelovala je na konferenciji u Bonnu, Republika Njemačka, od 17.-19.5.2017 koju je organizirala njemačka nacionalna agencija za Erasmus+ program. Sudionici su bili projektni koordinatori najuspješnijih projekata iz 31 europske zemlje te savjetnici nacionalnih agencija. Program je uključivao plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, izložbu postera i kulturnu večer.
Naša psihologinja sudjelovala je aktivno kao prezenter na sesiji pod nazivom „Enhancing the quality of early childhood and primary education“. Prezentirala je KA1 projekt Mobilnosti učenja za pojedince „Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“ kao primjer dobre prakse iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 

Logopedinja vrtića Ivanka Karačić sudjelovala je na seminaru PLAY TO LEARN: Teaching and Learning Strategies combining Games and Technology in the Classroom (Podučavanje i učenje strategija kombinirajući igre i tehnologiju u razredu); u Dublinu od 09.11.-14.11.2014. godine.
Organizator stručnog usavršavanja je organizacija Interacting S.L.sa sjedištem u Madridu.
Sudionici su imali priliku učiti različite strategije kako u igru unijeti elemente učenja i kako ih koristiti u radu s djecom. Strategije su inovativne, kreativne i  provodili su  ih učitelji i sudionici radeći u timu, u paru i u manjim grupama. Posebno se ističu igre i aktivnosti verbalne i neverbalne komunikacije Action and words; aktivnosti koje poboljšavaju vještine slušanja i vokalne produkcije Building blocks for dialogues; te tehnike pričanja priča koje uključuju sudionike Storytelling techniqes.
Dio naučenih igara i aktivnosti koristit će se u logopedskoj praksi, a velikim dijelom stečeno znanje biti će preneseno odgajateljima koji ih mogu primjenjivati u svakodnevnom radu s djecom.


Ravnateljica Marina Karavanić i odgojiteljica Renata Jakopec sudjelovale su na međunarodnom seminaru pod nazivom Creative Theaching Approaches in Early Years and Pre-school Education .
Seminar je održan od 12.10.2014. do 18.10.2014. u Bologni, Italija. Organizator seminara je bio LEAP, Language Education & Partnerships Ltd. ( Velika Britanija).

Seminar je obuhvaćao:
-  Povijest, modeli i inovacije u pristupu djeci rane i predškolske dobi
-  Neuro znanost i dostignuća u istraživanjima
-  Posjet Reggio Internacionalnom centru i upoznavanju s poviješću Reggio pedagogije
-  Posjete vrtićima( tri vrtića) u gradu Modeni i boravak tijekom dana s djecom, upoznavanje s načinom rada , izmjena iskustava –sličnosti i razlike u kurikulumskom pristupu
-  Evaluacije i diskusije
-  Prezentacija rada vrtića Petar Pan i predstavljanje Hrvatske
 
 Zadaća je sudionika seminara prenijeti svoja iskustva sa seminara u vlastite vrtiće i pri tome primijeniti stečena znanja i iskustva. Potrebno je i podijeliti iskustva s drugim vrtićima, te prezentirati projekt u lokalnoj zajednici te regionalnoj i državnoj razini.

Digitalni časopis za obrazovne stručnjake "Pogled kroz prozor" objavio je članak diseminacije iz Italije, možete ga pročitati OVDJE


Odgojitelji Darija Beljan i Alen Ptičar bili su na međunarodnom seminaru pod nazivom:
ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning Course
Seminar je održan na Malti od 7. -13. rujna 2014, organizator tečaja je Smart Solutions Ltd.
Seminar se sastoji od:

  • Poučavanja i učenja baziranog na projektima
  • ICT u obrazovanju - nova uloga učitelja/odgojitelja?
  • Europski kolaborativni projekti - eTwinning
  • Hands on workshop
  • Web 2.0 tehnologije u učionici i izvan nje (blogovi, wikiji, društvene mreže)
  • Digitalni audio i video u obrazovanju (podcast, digitalno video uređivanje)
  • Digitalno pripovijedanje (Photostory i digitalni Stripovi)
  • Interaktivne prezentacije (Izradite vlastiti kviz - PowerPoint & Prezi)

Naši odgojitelji polaznici tečaja koristiti će nove spoznaje i alate u izravnom radu sa djecom, te će svoja znanja i vještine podijeliti sa drugim kolegama uključenim u rad sa djecom.


Psihologinja Zorica Durman Marijanović i odgojiteljica Marcela Draganović sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji „Excellence and innovation in education:  the creativity – innovation challenge“ (Izvrsnost i inovacije u obrazovanju: kreativnost – inovativni izazov). Konferencija je održana u Parizu od 07.-10. srpnja, 2014. , a organizator konferencije je International Centre for Innovation in Education (ICIE) sa sjedištem u Ulmu, Republika Njemačka.

Glavne teme konferencije obuhvaćale su područja: kreativnost i inovacije, digitalni svijet, održivi razvoj, darovita djeca, visoko obrazovanje, proces učenja, modeli i pristupi u obrazovanju.
Na konferenciji su sudjelovali profesionalci koji rade u svim segmentima odgoja i obrazovanja (od vrtića do sveučilišta) i to iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata. Naše sudionice dobile su priliku čuti koje su najnovije spoznaje na području istraživanja kreativnosti i inovacija u obrazovanju te primjere europske i svjetske prakse.
U slijedećoj pedagoškoj godini naši stručnjaci koristit će nove spoznaje za unaprjeđivanje kvalitete kraćeg programa rada s potencijalno darovitom djecom koji se provodi u našem vrtiću te stručno usavršavanje stručnih suradnika i odgojitelja na području poticanja kreativnosti u predškolske djece.                               

Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila je financijsku potporu našem vrtiću za projekt "Nova znanja i kompetencije za europski vrtić" koji će trajati od 01.lipnja,2014.-31.svibnja,2015. godine.

Nositelji projekta su: ravnateljica Marina Karavanić, psihologinja Zorica Durman Marijanović, logopedinja Ivanka Karačić, odgojitelj/ice Marcela Draganović, Alen Ptičar, Darija Beljan, Martina Županić, Ljubica Glavičić i Renata Jakopec. Sudjelovat će na pet međunarodnih stručnih usavršavanja u Francuskoj, Malti, Italiji, Irskoj i Islandu. Ciljevi projekta su uvođenje inovacija u predškolski kurikulum, unaprjeđivanje postojećih integriranih i kraćih programa koje naše vrtić nudi te uvođenje novih metoda rada s djecom s jezično-govornim poremećajima.

Više informacija kliknite OVDJE      ili      http://erasmusplusdvpetarpan.weebly.com/              Ovaj projekt je financiran od Europske Unije
 © 2020 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.